Confucius(1940)

Confucius (1940)

RATINGS

IMDB
6.5
Metacritic
-

RUNTIME

96 min

AGE RATING

Not Rated

COUNTRY

China

LANGUAGE

Mandarin

DIRECTOR

Mu Fei

CAST

Wan'er Murong, Chong Pei, Yingcai Sima, Huaiqiu Tang

Plot

No plot found.