Vikhri vrazhdebnye(1953)

Vikhri vrazhdebnye (1953)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Soviet film about the first years of Soviet government, 1918-1921, as seen by Felix Dzerzhinsky, founder of the Bolshevik Secret Police

RATINGS

6.7
/10

RUNTIME

103 min

AGE RATING

Not Rated

COUNTRY

Soviet Union

LANGUAGE

Russian

DIRECTOR

Mikhail Kalatozov

CAST

Mikhail Kondratyev, Vladimir Yemelyanov, Leonid Lyubashevsky, Vladimir Solovyov

Plot

No plot found.